??? Społeczeństwo otwarte ???

Ruch Społeczny Wolność i Rozwój

 


 

W związku z ryzykiem jakie wiążę się z nagłaśnianiem spraw korupcyjnych,

postanowiliśmy do momentu rejestracji naszego Ruchu,

ujawnić jedynie nazwiska kilku osób z naszej listy założycielskiej.

Osoby te biorą na siebie całą odpowiedzialność za publikowane na tej stronie treści.

 

Są nimi:

 

Katarzyna Migacz

Marcin Migacz

Piotr Klamann

Przemysław Gajowski

Stanisław Młynarczyk

www.rzeczprawa.eco.pl

WiR

NOWOCZESNOŚCI