??? Społeczeństwo otwarte ???

Ruch Społeczny Wolność i Rozwój

www.rzeczprawa.eco.pl

WiR

NOWOCZESNOŚCI

Katarzyna Migacz

· 28lat;

· Mama Tomusia i Justynki;

 

· Radna Miasta Krakowa;

· Kierowała pracami Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa od 20.122006 do 10.10.2007r.,

 

· Doktorant AGH;

· Instruktor tenisa ziemnego;