www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

SPRAWA PODZIEMI

RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE

 

W ostatnich latach duże kontrowersje wywołuje sprawa podziemi Rynku Głównego w Krakowie. Pojawiają się teksty na ten temat nie tylko w prasie lokalnej, ale  i ogólnopolskiej. W Newsweeku z 18.11.2007r. został zamieszczony artykuł M. Kęskrawca „Wydział cudów”. Bynajmniej nie chodzi w nim o cuda gospodarcze jakie miał na myśli premier Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej. Artykuł dotyczy Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Redaktor M. Kęskrawiec pisze w nim o sprawie podziemi Rynku następująco:

 

„[Prezydent Majchrowski] Nie zareagował także na udział Góreckiej w kolejnej aferze dotyczącej nielegalnych prac w podziemiach Rynku Głównego. Od lat wiadomo, że chrapkę na zorganizowanie tam komercyjnego centrum ma znany krakowski ród Likusów (27 miejsce na liście najbogatszych Polaków według tygodnika „Wprost”), który sponsorował kampanię prezydencką Majchrowskiego, wpłacając na konto jego komitetu kwotę 30 tys. zł.

Mimo że projekt adaptacji podziemi nie zdobył akceptacji środowisk konserwatorskich, jedna z miejskich spółek (kierowana przez wieloletniego współpracownika Majchrowskiego) pod pozorem prac archeologicznych pod Rynkiem „przypadkowo” odkopała 900 metrów podziemi. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Stanisława Górecka miała obowiązek wstrzymać nielegalne prace i powiadomić prokuraturę. Nie zrobiła nic.

Podziemna intryga.

Idea była prosta – poprzez potężny wykop chciano doprowadzić do zagrożenia katastrofą budowlaną, dzięki czemu Górecka mogłaby zdecydować o zabezpieczeniu podziemi żelbetonowymi palami. Konserwatorzy nie mogliby już zgłosić sprzeciwu, a trwała konstrukcja stałaby się podstawą dla budowy centrum usługowego. I rzeczywiście, na polecenie Góreckiej dokonano palowania podziemi. Niestety, okazało się, że konstrukcja nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Efekt jest taki, że na Rynku na wprost Bazyliki Mariackiej stoi dziś gigantyczne ogrodzenie szpecące największy średniowieczny plac w Europie.

Stanisława Górecka nie chciała spotkać się z „Newsweekiem”. Jednak w przesłanym naszej redakcji piśmie zaprzeczyła wszystkim zarzutom, jakie stawiali w zeznaniach jej podwładni. Również prezydent Majchrowski nie wierzy w jej winę. Co prawda odwołał ją z posady szefowej nadzoru budowlanego, ale niemal natychmiast powierzył funkcję dyrektora wydziału architektury. Dziś Górecka, mimo że grozi jej do 10 lat więzienia, kieruje najbardziej „przejrzystym” z wydziałów krakowskiego magistratu. I będzie nim kierować tak długo, aż prezydent Majchrowski wreszcie przejrzy na oczy.” (Autor artykułu informuje, że „Nazwiska osób oskarżonych zostały zmienione.”)

 

Zarzuty przedstawione w artykule znajdują w dużej swej części potwierdzenie w  dokumencie BR-01.0910-3/06 sporządzonym pod koniec zeszłej kadencji RMK…

 

W poprzedniej kadencji RMK

 

 

Pismo do Przewodniczącego KR RMK

(…)

W związku z pojawiającymi się zarzutami wnoszę by Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawą podziemi Rynku Głównego i w razie potwierdzenia zarzutów i stwierdzenia uchybień wyciągnęła odpowiednie wnioski. Sprawa jest dużej wagi przynajmniej z trzech powodów:

·                    Dotyczy miejsca mającego ogromną wartość narodową,

·                    Projekt budżetu na 2008 zakłada 11 mln PLN na dalsze wydatki związane z pracami w podziemiach Rynku Głównego,

·                    Budzi szerokie zainteresowanie wykraczające daleko poza granice Krakowa,…

 

 

Interpelacja z 5 grudnia 2007

 

4 lutego 2005r., zaledwie 5 tygodni po wydaniu pozwolenia na budowę, mogliśmy przeczytać na stronach Gazety Wyborczej:

Ponad 4 tys. m kw. podziemnego Rynku pod Rynkiem właściwym? Tego jeszcze w Krakowie nie było! Rodzina Likusów zaproponowała prezydentowi Krakowa, że na własny koszt zaadoptuje pozostałości Kramów Bogatych.

Propozycja padła już przed rokiem. Ale przez cały czas była owiana tajemnicą. "Gazeta" dowiedziała się o niej nieoficjalnie. - Nie chwaliłem się tym, bo na razie była to tylko deklaracja. Wkrótce poznam szczegóły koncepcji - tłumaczy prezydent Jacek Majchrowski.”

Proszę udzielić mi następujących informacji odnośnie…

Odpowiedź Prezydenta

 

 

Interpelacja z 9 stycznia 2008

 

Dotycząca utrudniania kontroli w sprawie podziemi Rynku Głównego

Odpowiedź Prezydenta

 

 

 

Interpelacja z 23 stycznia 2008

Dotyczy: sprawy podziemi Rynku Głównego i nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji

Odpowiedź Prezydenta

http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=15466&sub=interpelacje

 

 

Interpelacja z 25 stycznia 2008

w sprawie niepokojących wyników analiz mikrobiologicznych przeprowadzonych w podziemiach Rynku Głównego

(opinia z 8.11.2007)

Odpowiedź Prezydenta

http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=15466&sub=interpelacje

 

 

Interpelacja z 28.01.2008

 

w sprawie „przypadkowej dziury” po Rynkiem Głównym

 

Odpowiedź Prezydenta

http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=15466&sub=interpelacje

 

 

 

5.03.2008

II Pismo do Przewodniczącego KR RMK

 

Na podstawie zgłoszonych interpelacji i odpowiedzi Pana Prezydenta, stwierdzam, że zarzuty zawarte zarówno w artykule red. M. Kęskrawca,

jak i w Protokole Komisji Rewizyjnej

znajdują potwierdzenie w faktycznym stanie rzeczy