Powrót do głównej strony

 

 

 

Kraków 2007-03-28

Katarzyna Migacz

Radna Miasta Krakowa

 

 

 

 

Sz. Pan

Prof. Dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

 

INTERPELACJA

dotycząca podstaw unieważnienia umowy Miasta ze spółką FORTE

 

 

 

Dwa lata temu radni PiS: Barbara Bubula i Łukasz Słoniowski wskazali Panu Prezydentowi drogę rozwiązania sprawy Motelu Krak poprzez możliwość złożenia wniosku o upadłość spółki FORTE. Pan mimo, że FORTE zalegało Miastu kilka milionów złotych i mimo, że twierdził Pan publicznie, że powyższa spółka - jak wynika z analizy dostępnych Panu dokumentów – jest niewypłacalna, (odpowiedź prasowa Prezydenta J. Majchrowskiego na „Oświadczenie ‘Samorządnego Krakowa’” z dnia 16.11.2004r.) nie wiedzieć dlaczego nie poszedł za wskazówką Radnych PiS. Jedyne co Pan zrobił w tym kierunku, to wystąpienie do Prokuratury z wnioskiem – nota bene uczynił Pan to 2 miesiące po moim zawiadomieniu o którym informowałam na konferencji prasowej z Nelli Rokitą 6 listopada 2006r. – o zbadanie, czy zarząd spółki winien był zgłosić wniosek o upadłość spółki.

 

Panie Prezydencie

Informuję Pana, że obok złożenia wniosku o upadłość istnieje druga droga – stanowiąca bardziej uzupełnienie niż alternatywę dla pierwszej - umożliwiająca Miastu szybkie i skuteczne załatwienie sprawy Motelu Krak. Tą droga jest zbadanie, czy nie ma podstaw do unieważnienia umowy z 1997r. i uchwały z 1996r. Przypominam, że w 1996r. Rada Miasta wbrew Zarządowi Miasta przyznała spółce FORTE bezprzetargowo 40-letnią dzierżawę Motelu Krak. Jak Pan sam zwrócił na to uwagę w programie „Misja Specjalna” W. Stechnij, miał obowiązek poinformować Radnych o swoim prawomocnym wyroku za współudział w wyłudzeniu kredytu, a tego nie zrobił. Poza tym Pana pełnomocnik, prof. Andrzej Oklejak w kontekście wprowadzania w błąd radnych wspomina o zdolnościach finansowych spółki Forte.

 

Panie Prezydencie,

22 marca 2006r. na stronie internetowej: www.rzeczprawa.eco.pl ukazała się analiza materiałów archiwalnych dotycząca uchwały Rady Miasta z 1996r. (Analizę tą, mająca formę wywiadu, dostarczam Panu w załączniku do interpelacji). Z analizy tej wynika, że W. Stechnij świadomie i celowo wprowadzał w błąd Radnych poprzez:

(1) zatajenie prawomocnego wyroku,

(2) utrzymywanie Radnych w przeświadczeniu, że FORTE dzierżawiło Motel Krak w latach 1993-96 w wyniku wygranego przetargu;

(3) przedstawienie prawdopodobnie sfałszowanego przyrzeczenia kredytowego.

Ostatni zarzut – (3) - wymaga gruntownego sprawdzenia, gdyż opiera się wprawdzie na solidnych, ale mimo wszystko spekulacjach. Proszę Pana Prezydenta o zbadanie, czy istnieje w archiwum Miasta dokument wskazujący, który bank zgodził się udzielić spółce FORTE wiążącej obietnicy udzielenia kredytu na kilkadziesiąt milionów PLN? Jeśli w archiwum brakuje tak ważnego dokumentu – dokumentu, który może w sposób natychmiastowy rozwiązać sprawę Motelu Krak – to proszę o wszczęcie postępowania mającego na celu ustalenie odpowiedzialnych za to niedopilnowanie.

 

Panie Prezydencie

Informuję Pana, że niezależnie od tego czy w archiwum Miasta znajduje się w/w dokument bankowy, czy nie, należy sprawdzić:

·              który bank (czy w ogóle był taki) i na jakich warunkach zgodził się udzielić spółce FORTE kredytu na kilkadziesiąt milionów złotych?

·              Czy przedstawiony 11 lipca 1996r. Radzie Miasta dokument bankowy był prawdziwy?

Proszę o poinformowanie mnie, co Pan Prezydent zamierza zrobić w celu zbadania kwestii, czy istnieją podstawy do unieważnienia umowy Miasta ze Spółką FORTE z 1997r. i związanej z tym uchwały RMK?

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.           Brak kompetencji czy fałszerstwo” - analiza dotycząca podstaw unieważnienia umowy Miasta ze spółką FORTE znajdująca się na stronie: www.rzeczprawa.eco.pl

2.           Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa, które odbyło się 3 czerwca 1996.

3.          Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 1996r.

4.          Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 1996r.

5.          Opinia Klubu Radnych „Samorządny Kraków” do projektu uchwały RMK w sprawie długoletniej umowy dzierżawy wg druku nr 605

6.          Stanowisko Zarządu Miasta Krakowa do projektu Uchwały Grupy Radnych w sprawie długoletniej umowy dzierżawy (druk nr 605)

7.          Fragmenty stenogramu Sesji RMK z 11 lipca 1996r.

8.          Fragmenty stenogramu Sesji RMK z 18 września 1996r.