www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

Historia sprawy

 

Poniżej publikujemy:

1.     9 maja 2007r. - interpelacja radnej K. Migacz

2.     30 maja 2007r. - odpowiedź na interpelację

 

Ad 1. 9 maja 2007r. - interpelacja radnej K. Migacz

 

Kraków 2007-05-09

Katarzyna Migacz

 

 

 

 

Sz. Pan

Prof. Dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

 

INTERPELACJA

dotycząca możliwości ugody w sprawie Motelu Krak

 

 

 

Pragnę poinformować Pana Prezydenta, że w dniu dzisiejszym zrezygnowałam  z członkostwa w Zespole Kontrolnym Komisji Rewizyjnej RMK ds. skargi „Samorządnego Krakowa”.

 

Owoc swojej pracy przekazuję Panu Prezydentowi jako załącznik do niniejszej interpelacji.

 

W opracowaniu „Informacje i wnioski dotyczące sprawy Motelu Krak w Krakowie” jakie Panu Prezydentowi dzisiaj przekazuję pojawia się szereg poważnych wątpliwości. Proszę o lekturę i ustosunkowanie się do najpoważniejszych zastrzeżeń.

 

Pragnę też zapytać Pana, czy aktualnie prowadzi Pan rozmowy z innymi firmami w celu zawarcia trójstronnej ugody ze spółką FORTE. Jeśli tak, to proszę ujawnić z kim?

 

Informacje i wnioski

 

 

 

***

 

Ad 2. 30 maja 2007r. - odpowiedź na interpelację

 

Kraków 30 MAJ 2007

Prezydent Miasta Krakowa

 

OR-05.0057-531/XIII/07

 

 

Pani

Katarzyna Migacz

Radna Miasta Krakowa

 

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą możliwości ugody w sprawie Motelu ‘Krak’, zgłoszoną na XIII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 maja 2007r.,, uprzejmie informuję:

 

Przekazane przez Panią Radną materiały dotyczące spółki „Forte” zawierają Pani osobistą interpretację zdarzeń i dokumentów wspartą poglądami Pani męża (w  formie wywiadu) oraz spółki Wawel Imos. Powyższe materiały, jak wynika z ich treści, zostały przekazane Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją Pani Radnej z prac w ramach Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RMK ds. skargi „Samorządnego Krakowa”, jako efekt prac Pani Radnej, będącej członkiem ww. Zespołu. W tym stanie rzeczy, do czasu zakończenia prac Zespołu Kontrolnego i przedstawienia ich wyniku, bezprzedmiotowe jest odnoszenie się do stanowiska jednego z członków Zespołu, tym bardziej, że niniejszy materiał i wyciągane z niego przez Panią wnioski, były już przedmiotem mojej odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 20 grudnia 2006r. (OR-05.0057-56/III/07).

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzenia rozmów „z innymi firmami w celu zawarcia trójstronnej ugody z Forte”, informuję, że nie prowadzę aktualnie takich rozmów.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

/-/

 

Jacek Majchrowski