Powrót do strony głównej

Powrót do poprzedniej strony

 

 

SPRAWA MOTELU KRAK

w szczegółach

lata 2004-

 

 

FINAŁ SPRAWY MOTELU KRAKA

EKSMISJA „FORTE’

najnowsze informacja w sprawie MOTELU KRAK patrz:

www.pfa.org.pl  

 

 

 

 

 

Tajemnica pokoju 71 w Motelu Krak

 

17 marca 2008r.

 

 

 

 

4.07.2007r. - 20.12.2007r.

Radna K. MIGACZ prezydent J. MAJCHROWSKI

Kilkadziesiąt pytań i odpowiedzi

zobacz kto ma rację

i czy ze wszystkiego Prezydent potrafi się wytłumaczyć

interpelacjaodp.interp.—odp.interp.

Interpelacje m.in.

w sprawie straty jaką Miasto poniosło od 16.12.2004r.:

17.773.459,68  PLN

Zobacz szczegóły

 

 

1.102007r.

Jak dziennikarze śledczy, kojarzeni z PiS,

walczą z korupcją?

na przykładzie tzw. „krakowskich taśm prawdy”

 

„Gazeta Polska” w artykule z 26 września br. ostrzega,

 że Gminie Kraków grozi bankructwo

– ponad 1.000.000.000 (słownie miliard) zł

 

 

 

 

 

13 czerwca – 4 lipca 2007

 

Interpelacja radnej Katarzyny Migacz:

„...Prezydent J. Majchrowski uległ naciskom W. Stechnija. Efektem tego była WZiZT podpisana przez prezydenta J. Majchrowskiego 4 miesiące od rozmowy, a także sygnały dawane publicznie, że Miasto akceptuje upokarzający czynsz w wysokości ok. 600. tys. PLN rocznie (według notatki inspektor U. Batko czynsz dzierżawny rocznie powinien wynosić 2.837.840 + 22% podatku VAT)

Nerwowa reakcja prezydenta J. Majchrowskiego,

i kolejna interpelacja radnej K. Migacz

 

 

 

11 czerwca 2007

Wydanie WZiZT pod hipermarket

na terenach Motelu Krak

 

 

25 maja i 5 czerwca 2007

 

Odmowa udzielenia informacji publicznej

(stanowiącej część interpelacji

radnej K. Migacz z 9 maja 2007r.

pod pretekstem, że nie jest to informacja publiczna tylko osobista wersja wydarzeń)

i reakcja B. Golenia, autora skargi

 

 

 

9 maja 2007

 

rezygnacja radnej K. Migacz

z prac w Zespole Kontrolnym, przedstawienie wyników badań,

interpelacja

 

 

 

Informacje i wnioski

dotyczące sprawy Motelu Krak w Krakowie

opracowane przez radną Katarzynę Migacz,

członkinię Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RMK

ds. skargi ‘Samorządnego Krakowa’

na okoliczność rezygnacji Katarzyny Migacz

z prac Zespołu

w dniu 9 maja 2007r.

 

 

23 kwietnia 2007r.

II oświadczenie K. Migacz

skierowane do Klubu PO

 

 

 

2007-03-28

Interpelacja radnej Katarzyny Migacz dotycząca podstaw unieważnienia umowy Miasta ze spółką FORTE. Czy rzeczywiście sfałszowano dokument? Uchwała RMK z 1996r. i podpisana na jej podstawie umowa ze spółką FORTE  kosztuje Miasto dziesiątki milionów złotych. Na dodatek FORTE straszy Miasto olbrzymimi odszkodowaniami: 400.000.000 PLN. Radna K. Migacz wskazuje Prezydentowi J. Majchrowskiemu...

2007-03-22

Analiza wydarzeń roku 1996, która później stała się częścię zarówno interpelacji radnej K. Migacz z 28 marcza, jak i opracowani „IFORMACJA I WNIOSKI” z 9 maja 2007r.:

 

Zanim powstały KRAKOWSKIE TAŚMY PRAWDY

 

Rada Miasta Krakowa 1996

Brak kompetencji czy

fałszerstwo ?

 

Czy są podstawy do unieważnienia umowy z FORTE?

 

W jaki sposób spółka FORTE przekonała Radę Miasta,

by ta przekazała jej Motel Krak (7 hektarów)

bez przetargu, wbrew Zarządowi i to na 40 lat

 

2007-03-22

 

2007-01-10

Odpowiedź prezydenta Jacka Majchrowskiego na interpelację radnej Katarzyny Migacz. Prezydent potwierdza obawy wyrażone nie tylko w interpelacji Katarzyny Migacz, ale także w skardze „Samorządnego Krakowa”…

 

2007-01-02

Skarga na Prezydenta Krakowa złożona przez „Samorządny Kraków”. Stowarzyszenie, które współrządząc z UW w roku 1996 sprzeciwiało się przekazaniu Motelu Krak w trybie bezprzetargowym, obecnie ostrzega, że działania prezydenta Majchrowskiego zmierzają do …

2006-12-20

Interpelacja radnej Katarzyny Migacz, kandydatki na wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Po naświetleniu kontekstu sytuacyjnego, Radna zapytuje Prezydenta, czy przy tylu wątpliwościach należy podpisać WZiZT pod hipermarket na terenie Motelu Krak. Katarzyna Migacz przypomniała, że faktycznym dysponentem tego terenu jest nadal spółka FORTE……

 

2006-11-20

„Dziennik Polski” na pierwszej stronie informuje o krakowskich taśmach prawdy, czyli poufnej rozmowie W. Stechnija z J. Majchrowskim.

 

„Krakowskie taśmy prawdy”

Opublikowane w Internecie w trakcie kampanii wyborczej 2006 nagranie rozmowy W. Stechnija i M. Balawejdera z prezydentem J. Majchrowskim. Rozmowa, która odbyła się 24 czerwca 2004r. jest świadectwem przynajmniej trzech patologii Trzeciej Rzeczpospolitej:

- skorumpowania władzy samorządowej,

- skorumpowania mediów publicznych,

- skorumpowania wymiaru sprawiedliwości.

 

 

2006-11-06

Komunikat prasowy Nelli Rokity i Katarzyny Migacz. Z komunikatu dowiadujemy się m.in., że:

- Realizacja koncepcji prezydenta Majchrowskiego naraża Miasto na kilkudziesięciomilionowe straty,

- Spółka FORTE planowała wybudować centrum handlowe na długo przed wypowiedzeniem jej umowy przez prezydenta A. Gołasia (r. 1999)

 

2006-09-11

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, pomimo zaistnienia przesłanek uzasadniających ogłoszenie upadłości Forte Sp. z o.o. (art. 586 kodeksu spółek handlowych).

 

 

2005-07-04

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nadużycia służbowego przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, podpisane przez działaczy różnych organizacji politycznych i społecznych.

 

 

2005-02-14

Decyzja SKO uchylająca w całości, podpisaną osobiście przez prezydenta J. Majchrowskiego, WZiZT dotyczące budowy hipermarketu na terenie Motelu Krak.

 

 

2005-02-28

List z podziękowaniami podpisany m.in. przez trzech posłów: Zbigniewa Ziobro (PiS), Jana Orkisza (UP), Stanisława Papieża (LPR). Pismo zostało opublikowane w „Gazecie Wyborczej”, „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”. Adresatami podziękowania byli wszyscy ci, którzy swym działaniem wymogli na prezydencie J. Majchrowskim podpisanie ostatecznego wypowiedzenia umowy spółce FORTE. Celem listu było pokazanie władzom Miasta, że sprawa Motelu Krak jest i będzie dalej monitorowana przez reprezentantów różnych środowisk w ramach społeczeństwa obywatelskiego i ponad podziałami partyjnymi.

 

15.09-16.12 2004

Wypowiedzenia umowy, które faktycznie nie są wypowiedzenie. Prezydent J. Majchrowski wypowiada spółce FORTE umowę w trybie warunkowym: jeśli Forte w ciągu miesiąca zapłaci długi, to nie będzie wypowiedzenia. Forte nie płaci długu, a Miasto przesuwa swe warunkowe wypowiedzenia o kolejne miesiące: najpierw do 15 X, potem do 15 XI i wreszcie do 15 XII. W tym czasie prezydent prowadzi trójstronne rozmowy, których efekt ma wyglądać następująco: Sieć hipermarketów wykupuje udziały FORTE za kilkadziesiąt milionów złotych, w tym momencie FORTE zrzeka się odszkodowań i płaci dług wart kilka milionów, a Miasto daje WZiZT na budowę hipermarketu. W tym gorącym okresie, na kilka dni przed osobistym podpisaniem WZiZT na hipermarket, prezydent J. Majchrowski w czasie konferencji zorganizowanej przez SAMORZĄDNY KRAKÓW wprowadza opinię publiczna w błąd, twierdząc, że nikt, prócz jednej firmy nie interesuje się terenami Motelu Krak. Prosto w czy wraz ze swoim pełnomocnikiem Andrzejem Oklejaniem zaprzecza, że jest firma, która na terenie Motelu Krak chce wybudować hotel zamiast hipermarketu i że ta firma oświadczyła, że jest gotowa wziąć na siebie ryzyko ewentualnych odszkodowań.