Powrót do strony głównej

 

Historia sprawy

 

 

Ze względu na fakt, że prezydent J. Majchrowski

odmówił p. Bogusławowi Goleniowi, autorowi skargi na Prezydenta

(B. Goleń występuje w skardze jako prezes „Samorządnego Krakowa)

ujawnienia opracowania pn.

 

„Informacje i wnioski

dotyczące sprawy Motelu Krak w Krakowie

opracowane przez radną Katarzynę Migacz,

członkinię Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RMK

ds. skargi ‘Samorządnego Krakowa’

na okoliczność rezygnacji Katarzyny Migacz

z prac Zespołu

w dniu 9 maja 2007r.

 

 

K. Migacz postanowiła opublikować na razie fragmenty „Informacji…”

 

K. Migacz stoi na stanowisku,

nie ma podstaw do nieujawniania całości OPRACOWANIA,

niemniej, do czasu wyjaśnienia kwestii,

czy prezydent J. Majchrowski miał prawo zataić część jej interpelacji,

(OPRACOWANIE zostało przekazane Komisji Rewizyjnej w ramach posiedzenia,

a prezydentowi J. Majchrowskiemu w formie interpelacji)

postanowiła opublikować jedynie następujące

fragmenty „Informacji i wniosków…”:

 

 

Wstęp i rozdział nr I

Informacja i wnioski ss. 2-5

 

 

Taśmy prawdy, obietnice WZiZT i zaniżony czynsz

Informacja i wnioski ss. 56-60