Powrót do strony głównej

 

Historia sporu

 

 

Sprzeciw wobec gry na czas

II złamanie dyscypliny przez radną K. Migacz

 

11 kwietnia 2007r., wiceprezydent T. Trzmiel, dzięki twardej postawie radnej K. Migacz, przyparty do muru przez radnych PO, złożył w imieniu Prezydenta Krakowa następującą deklarację:

 

„Proszę Państwa lokalizacja Muzeum Sztuki Współczesnej pojawia się w dokumentach przyjętych uchwałą Rady Miasta Krakowa. W związku z tym jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą być przyjęte również poprzez uchwałę Rady Miasta Krakowa i w związku z tym mogę potwierdzić, że sprawa jest otwarta. Jest sprawa lokalizacji otwarta.”

 

Skoro RADNI  wcześniej przegłosowali uchwały w których wskazywano fabrykę Schidlera jako lokalizację muzeum sztuki współczesnej, to teraz, w momencie kiedy sprawa lokalizacji – według deklaracji PREZYDENTA - jest jeszcze otwarta, a radni zorientowali się, że popełnili błąd, należało przystąpić jak najszybciej do zmian uprzednio podjętych uchwał.

 

Pierwszą uchwałą wziętą do poprawki miał być Wieloletni Plan Inwestycyjny. WPI zostało uchwalone w lutym 2007r. W Mowie obronnej K. Migacz czytamy:

 

„Pamiętałam dobrze atmosferę głosowania nad WPI. Tu radnych również proszono, żeby nie patrzyli na poszczególne lokalizacje, bo to przecież się zmieni, ale głosowali ZA bo przepadną nam fundusze europejskie na halę wielofunkcyjną. Na problem tego typu argumentacji trafnie zwrócił uwagę radny Grzegorz Stawowy w trakcie debaty 11 kwietnia 2007r.:

 

‘Przypomnę, że przyjmowaliśmy WPI pod pręgierzem argumentu, że miasto musi złożyć wniosek do 17 (…) na halę wielofunkcyjną, są tego argumenty używane z tej mównicy i ja rozumiem, że to WPI było przygotowywane w głównej mierze czy w znacznym stopniu pod fundusze europejskie, natomiast mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją analogiczną Panie Prezydencie i to mnie bardzo martwi ponieważ Rada  Miasta jest wykorzystywana jako bezwiedny instrument.’”

 

23 maja 2007r. wprowadzono pod obrady Rady Miasta - m.in. dzięki złamaniu dyscypliny klubowej przez radną K. Migacz – projekt zmian WPI. Niestety, tego samego dnia, radni PO pod kierownictwem przewodniczącego P. Sularza i w oparciu o radnych z KW Jacka Majchrowskiego, spowodowali cofnięcie wniosku do zaopiniowania Komisji Kultury…