www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

Historia sporu

 

 

 

Na zakończenie Sesji Rady Miasta Krakowa 19 grudnia 2007r. radna K. Migacz wygłosiła OŚWIADCZENIE, w którym m.in. czytamy:

 

„W związku z podjęciem przez Klub PO decyzji o przyjęciu dyscypliny klubowej w sprawie odrzucenia poprawek do budżetu nr 107, 108, 109, 110, oświadczam, że zagłosowałam zgodnie z wolą Klubu.”

 

Głosowanie zgodnie z wolą Klubu oznaczało w tym wypadku:

·              poparcie projektu budżetu na rok 2008r. przedstawionego wersji uzgodnionej z prezydentem J. Majchrowskim

·              i wycofanie poprawek tak by nie były one głosowane na Sesji RMK

Radna K. Migacz poparła projekt budżetu i wycofała poprawki.

 

Sens poprawek radnej K. Migacz został wyrażony m.in. Piśmie do Przewodniczącej RMK, przesłanym do wiadomości wszystkim Radnym. Czytamy w nim m.in.

 

„…poprzednie uchwały, jeśli zostaną szybko zmienione, nie opóźnią inwestycji związanych z Fabryką Schindlera, gdyż remont Fabryki zatwierdzony przez Radę w budżecie na 2008r., musi trochę potrwać, a w związku z tym, daje nam czas na zmiany w uchwałach.

Proponuję, by zatwierdzić proponowane przez prezydenta J. Majchrowskiego wydatki 47 mln PLN przewidziane w projekcie budżetu na rok 2008, dokonując poprawek, które sprawę przeznaczenia rewitalizowanej Fabryki pozostawiają otwartą. Sprawę przeznaczenia Fabryki należy jak najszybciej zamknąć, ale nie można tego czynić – tak jak to robiono do tej pory – w bloku z innymi sprawami”

 

 

Poniżej prezentujemy całość OŚWIADCZENIE jakie radna K. Migacz wygłosiła na zakończenie Sesji RMK w dniu, w którym poparła projekt budżetu i wycofała swoje poprawki:

 

19 grudnia 2007 – Sesja Rady Miasta Krakowa:

 

Radna Katarzyna Migacz:

 

 

 

OŚWIADCZENIE

w sprawie zapisów projektu budżetowego na 2008r.

dotyczących lokalizacji Muzeum Sztuki Współczesnej

 

 

Do tej pory wszystkie decyzje w sprawie lokalizacji Muzeum Sztuki Współczesnej były podejmowane poprzez uchwały grupujące w sobie szereg innych spraw. Jedyną uchwałą dotyczącą tylko sprawy lokalizacji była uchwała z 11 kwietnia 2007r. W tejże debacie, prezydent T. Trzmiel w celu uzyskania pozytywnej decyzji Rady, po pierwsze zapewniał, że lokalizacja w uchwale z 11 kwietnia nie ma znaczenia:

 

„Radny – p. P. Klimowicz

(…) Ja mam prośbę do Pana Prezydenta, chciałbym usłyszeć z ust Pana Prezydenta czy jeżeli ta uchwała dzisiaj będzie przyjęta jest jednoznaczne z określeniem, czy też nie lokalizacji? Dziękuję. (…)

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. T. Trzmiel

Czytając dosłownie projekt uchwały, który jest przedmiotem procedowania z treści jego jednoznacznie, to znaczy treść jego nie wskazuje na lokalizację tego Muzeum Sztuki Współczesnej jedynie kwalifikuje, czy wyraża wolę współfinansowania tego przedsięwzięcia w zakresie tego projektu. W projekcie uchwały, który przedstawiamy Państwu nie ma tej lokalizacji.”

 

a pod koniec debaty w późnych godzinach wieczornych, złożył następującą deklarację:

„Proszę Państwa lokalizacja Muzeum Sztuki Współczesnej pojawia się w dokumentach przyjętych uchwałą Rady Miasta Krakowa. W związku z tym jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą być przyjęte również poprzez uchwałę Rady Miasta Krakowa i w związku z tym mogę potwierdzić, że sprawa jest otwarta. Jest sprawa lokalizacji otwarta.”

 

Niestety, do dziś nie podjęto w Radzie Miasta poważnej debaty na temat lokalizacji Muzeum Sztuki Współczesnej, a projekt radnego P. Wiszniewskiego proponujący zmiany w WPI, od ponad 6 miesięcy nie może trafić do porządku obrad, mimo, ze uzyskał pozytywną opinię Komisji Kultury (nota bene miało to miejsce w Fabryce Schindlera, 29.06.2007r. po prezentacji projektu architektonicznego rewitalizacji Fabryki przez p. Janusza Sepioła – pełnomocnika prezydenta J. Majchrowskiego).

 

W związku z podjęciem przez Klub PO decyzji o przyjęciu dyscypliny klubowej w sprawie odrzucenia poprawek do budżetu nr 107, 108, 109, 110, oświadczam, że zagłosowała zgodnie z wolą Klubu.

Przykro mi, że Klub PO, najpierw przez ponad pół roku nie dopuszcza pod obrady Rady Miasta projektu zmieniającego zapisy w WPI dotyczące Muzeum Sztuki Współczesnej, a następnie forsuje, kontrowersyjne zapisy w uchwale grupującej kwestie lokalizacji z innymi sprawami.

 

Pragnę oświadczyć, że głosując za projektem budżetu przedstawionym przez prezydenta J. Majchrowskiego, w żaden sposób nie głosuję za ulokowaniem Muzeum Sztuki Współczesnej w Fabryce Schindlera. Głosuję na zasadzie wyboru „mniejszego zła”.