www.rzeczprawa.eco.pl

 

„Pieniądze same przez się nie są szczególnie niebezpieczne, stają się niebezpieczne dopiero wtedy, kiedy można za nie kupić władzę…

Nie mogę tu wchodzić w szczegóły, ale jestem przekonany, że dałoby się przezwyciężyć trudności techniczne, mogące uniemożliwiać osiągnięcia takich celów, jak przeprowadzenie kampanii wyborczej przy wykorzystaniu rozumu, nie zaś emocji. (…) Obecna metoda propagandy jest obrazą zarówno dla opinii publicznej, jak kandydata. Propagandy tego rodzaju, nadającej się być może do handlu mydłem, nie powinno się stosować do spraw o takim znaczeniu.”

K. R. Popper,

Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie,

 

 

NADUŻYCIA W KAMPANII

NA SKALĘ WYPACZAJĄCĄ WYNIK WYBORÓW?

 

 

KWW „Przyjazny Kraków”

i jego kandydat na Prezydenta Krakowa

Prof. Jacek Majchchrowski

Kampania 2002

 

Kupowanie urzędów

MISJA SPECJALNA TVP 1, 6.02.2007r.

 

 

Interpelacja z 16.12.2007

Na ilu latarniach widniały nielegalne plakaty? Kogo i w jakiej ilości?

Odpowiedź Prezydenta

 

 

Interpelacja z 23.01.2008

Na podstawie pisma OR-05.0057-1223/XXXI/07 stanowiącego Pana odpowiedź na moją interpelację z 19 grudnia 2007 należy stwierdzić, że:

·        Gminie Kraków podlega „około 60.000 słupów oświetlenia ulicznego”…

Odpowiedź Prezydenta?