www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

 

PROPAGANDA

I JEJ WROGOWIE

AUTONOMIA NAUKI I KORPORACJE

ZNP – NAUKA W OSTATNIEJ DEKADZIE PRL

PROPAGANDA W III RP

 

 

INDEKS NAZWISK

 

 


Abelard 142, 293

Abraham 149, 150, 290

Abramowski Edward 283,

Adamski Anatol 397,

Ajdukiewicz Kazimierz 174,

Aleksander I car 100,

Aleksander II car 100,

Aleksander VI papież 68,

Aleksander Wielki 331,

Aleksandrowicz Julian 174,

Alkidamas 335,

Ambroziak Jacek 410,

Andrasz Bogusław 276,

Andrzejewski Jerzy 173,

Antyfon 217, 326, 335,

Antystenes 330, 333, 335, 361

Arciszewski Tomasz 115

Ariusz 142,
Arystoteles 12, 100,  148, 327, 335, 338, 346, 347, 351, 359, 360

Aszkenazy Szymon 95,

Augustyn św. 21, 22,  104, 144, 154, 155

 

Baka Władysław 397 – 398,

Babiuch Edward 207,

Bachmiński Krzysztof 464,

Baczka Bronisław 197,

Baczyński Krzysztof K. 191,

Bafia Jerzy M. 53,

Bagiński Maciej 148, 150

Balawejder Marek 415, 417, 467 – 468, 

Balcerowicz Leszek 25, 26, 70, 73, 76,

Banaś Marian 235,

Baran Zbigniew 433, 449, 459,

Baranowski Bogusław 309,

Barcikowski Kazimierz 402, 405,

Barczyk Kazimierz 184,

Barszcz Radosław 515,

Barlicki Norbert 115,

Bartel Kazimierz 107,

Bartoszcze Roman 179,

Bartuś Zbigniew 419,

Batko U. 419, 444, 448

Bauman Zygmunt 197, 294

Bątkiewicz H. 426,

Bender Ryszard 178 – 179, 518

Benedykt XVI (zob. Ratzinger Joseph) 87, 153,

Bentkowska-Kiczor Magdalena 448,

Bereś Witold 83, 154, 178, 526

Berlin Isaiah 281, 289,

Bernanke Ben 553,

Bielenin Kazimierz 179,

Bialic Anita 61- 64,

Białek Jolanta 493 – 494, 507 – 508, 510, 513,

Biernacki Tomasz 43,

Bierut Bolesław 130, 286, 387

Billik Barbara 230,

Bill Jan 232, 235, 239,

Bińczak Halina 190,

Bisztyga Jan 405,

Bisztyga Stanisław 414, 458,

Blicharz Jan 227,

Blum Artur 178,

Blumstejn Seweryn 433 – 434, 449,

Bobowski Wiesław 488,

Bobrowski Tomasz 571

Bogacz Ksawery 228,

Bogucka Teresa 284,

Bogucka-Skowrońska Anna 407,

Boniecki Adam ks. 134,

Borowicz Aleksander 397, 402

Bortnowska Halina 284,

Borutka Tadeusz ks. 153,

Borzęcki Andrzej 227, 231 – 232, 234

Böckenförde Ernst-Wolfgang 79,

Breżniew Leonid 75, 206 – 207, 256, 366

Broda Rafał 178,

Broniarz Sławomir 306, 309, 311

Broniewska Janina 120, 121

Brown Gordon 563,

Brudnik Krzysztof 484, 495,

Bruno Giordano 78

Burnetko Krzysztof 83, 154, 178, 526

Brus Włodzimierz 197, 280

Brzeziecki Andrzej, 526, 545 – 546

Brzoza Czesław 113, 114

Bubula Barbara 574 – 575, 577,

Bularz Teresa 415,

Bush George H. 407,

Bush George W. 198, 373, 563 – 564,

Bystrowski Paweł 571

 

 

 

 

Čapek Karel 279,

Cedra Wacław ks. 385,

Chojecki Mirosław 207, 210, 308

Chowaniec Sebastian 84,

Chruszczow Nikita 139, 364, 366,

Chwajoł Janusz 571

Cichy Andrzej 382, 397,

Cieślak Zbigniew 536,

Cierpka Zbigniew 224,

Ciesielski Andrzej 243, 344

Cimoszewicz Włodzimierz 295, 298

Ciołkosz Adam 115

Ciołkosz Lidia 286,

Ciosek Stanisław 200, 257, 391, 400

Cohn Ludwik 283,

Crossman Richard 354, 357 – 358,

Cyran Andrzej 225, 230, 232

Czartoryski Stanisław ks. 387 – 389,

Czartoryski August o. 387,

Czech Bronisław 184,

Czechowicz Józef 118,

Czerkies Eugeniusz 44, 48

Czuma Hubert ks. 383,

Czyrek Józef 399, 402,

 

 

 

Danek Adam  117

Dankowski Henryk 402, 406,

Dańko Andrzej 235,

Dańko Ireneusz 306, 308, 487 – 488,

Davies Norman 332,

Dąbrowa Marian 12, 105

Dąbrowska Maria 170, 173, 283

Dąbrowski Bronisław bp 208,

Dąbrowski Jerzy bp 406,

Dąbrowski Marek 49,

Dąbrowski Waldemar 426

Dembiński Henryk 90,

Deborin Abram 127,

Diogenes z Synopy 330 – 333,

Dmowski Roman 93, 177

Domagała Maciej 564,

Doron Daniel 563 – 564,

Doroz Józef 227,

Dorn Ludwik 578,

Drążek Czesław o. 384,

Dubczek Aleksander 362,

Dubois Stanisław 115,

Ducki Zbigniew 448, 460,

Dudek Antoni 390 – 395, 399 – 401, 403 – 411,

Dura Andrzej 34,

Duraczyński Eugeniusz 55, 201, 264, 266

Dybol Andrzej 565,

Dziedzic Janusz 244 – 245,

Dzielski Mirosław 231, 234

Dzierżak Stefan ks. 383,

Dziwisz Stanisław kard. 532,

 

 

Edelman Marek 284,

Einstein Albert 129, 140, 171, 281, 298

Engels Fryderyk 174, 280, 579

Erazm z Rotterdamu 147

Eurypides 335,

 

 

Fadiejew Aleksander 126,

Falski Marian 173 – 174,

Faron Bolesław 201,

Fedorowicz Jerzy M. 571

Ferens Anna 540, 548

Fidelus Bronisław ks. 379, 382,

Fijał Lesław 181, 460 – 461, 473, 576

Fijałkowska Grażyna 571, 577

Fijak Zbigniew 380, 449,

Filipowicz Stefan ks. 537,

Firlej Konrad 26, 35, 50, 71, 76, 139, 170, 210, 218, 223, 225, 305, 309, 310

Fischinger Andrzej 227,

Fiszbach Tadeusz 407, 409

Fiutowski Bogdan 264, 267 – 268,

Flaga Andrzej 178,

Flaga Kazimierz 305 – 306, 309 – 310,

Flis Jarosław 458 – 459,

Flisiak Danuta 489,

Franczyk Jan 231, 251,

Frasyniuk Władysław 276, 391, 399

Friedman Milton 425, 562, 564

Fromm Erich 147,

Frydrych Jerzy 309 – 310,

Fukuyama Francis 103, 290,

 

 

Gadomski Witold 25, 70, 76

Galileusz 78, 80, 149, 169, 289

Gancarczyk Ryszard 234,

Garda Bartłomiej 571

Garlicki Aleksander 489, 491, 496

Garlicki Andrzej 269, 392,

Gawlik Adam 479,

Gawlikowski Maciej 474, 478 – 479, 491 – 493, 509, 516

Gąsowski Tomasz 226 – 227,

Gerhard Ryszard 257,

Geremek Bronisław 45, 135, 136, 219 – 221, 260, 261, 406, 408

Gerlich Krzysztof 233,

Gierek Edward 37, 205 – 210, 298

Giertych Maciej 178, 184,

Giertych Roman 184,

Gieysztor Aleksander 407,

Gil Mieczysław 135, 226, 230, 232 – 234, 237, 241,

Gilarski Mirosław 429, 436, 440, 455, 461, 463, 527 – 528, 531 – 532,

Glemp Józef kard. 29, 31, 152, 160 – 161, 163, 297, 392 – 393,

Głowacki Kazimierz 178,

Główczyk Jan 390,

Godlewski Kazimierz 227,

Godzisz Stanisław 250, 252,

Goetl Walery 174,

Goleń Bogusław 423, 436, 465, 494, 499 – 500, 514, 516, 520,

Gołaś Andrzej 414, 416, 468, 575 – 576,

Gombrowicz Witold 99,

Gomułka Władysław 197,

Gonet Andrzej 480, 484, 486, 497,

Gorbaczow Michaił 276, 313, 362 – 372, 399,

Gorbaczow Raisa 364,

Gorgoń Dariusz 477, 494, 496, 501 – 503, 506, 510, 513,

Gorywoda Manfred 397,

Gosiewski Przemysław 412 – 413, 476,

Gościej Janina 227

Gowin Jarosław 98, 149, 283 – 284, 296, 437, 499, 518, 523 – 524,

Górniak Lilia 49, 200, 224

Górska Anna 489, 499 – 500, 507,

Górska Stanisława 418,

Górski Andrzej 243,

Górski Janusz 55 – 56, 60, 62 – 63, 220,

Görlich Krzysztof 236, 250,

Grabowski Dariusz 179

Grabowski Witold 114,

Graczow Andriej 362 – 372,

Granat Wincenty ks. 92 – 93,

Grażyński Michał 114

Greenspan Alan 482, 553,

Groblicki Julian bp 379 – 380, 382,

Groń Ewa 435,

Gross Jan 184, 524,

Grzegorz XVI papież 104, 145,

Grzelak Janusz 284,

Grześ Bolesław 33 – 34, 106, 111, 168, 287, 301 – 309, 311,

Grześniak Stanisław 48 – 49,

Guca Zdzisława 404,

Gucwiński Antoni 404,

Gulbinowicz Henryk kard. 393,

Guzikowska-Konopińska Elżbieta 179,

Gwiazda Andrzej 240, 248,

 

von Hayek Friedrich 437,

Hajjar Joseph 105,

Handke Mirosław 575,

Handzlik Stanisław 249,

Harasimowicz Władysław 571, 577,

Hardek Władysław 227, 249,

Heraklit 328 – 329

Hermaszewski Mirosław 404,

Hebda Michał 203 – 204,

Heidegger Martin 533,

Heider Jorg 178, 183,

Hełnał Józef ks. 109

Hertz Jerzy 485,

Hindenburg Paul 123,

Hippiasz 335,

Hirszowicz Maria 197,

Hitler Adolf 13, 29, 50, 83 – 84, 123, 431,

Hegel Georg W. F. 31, 322 – 323, 338,

Heller Michał ks. 78, 147 – 148, 150, 169, 437,

Herodot 216 – 217, 335,

Hlond August kard. 88, 91, 95, 110,

Hodorowicz Stanisław 184,

Hodża Enver 132,

Hołda Zbigniew 284,

Horodyski Miłosz 458 – 459,

Hryniewicz Wiesław 242,

Huntington Samuel P. 64, 103

Hurwicz Leonid 552,

Huszcza Wiesław 397,

 

Infeld Leopold 173,

Ingarden Roman 174,,

Isakowicz-Zaleski Tadeusz ks. 377 – 378, 380, 383 – 387, 389, 526 – 527, 529 – 532, 534, 536 – 539, 545 – 546,

 

Jabłoński Henryk 53, 256, 268,

Jachimski Józef 227,

Jadczak Szymon 434, 573,

Jagiełło Michał 363 – 372

Jan Paweł II papież (zob. Karol Wojtyła)

Jan III Sobieski 88,

Jancarz Kazimierz ks. 378 – 380, 383,

Janczykowski Jan 478,

Janicki Janusz 575,

Janikowski Tadeusz ks. 382,

Jankowski Henryk ks. 134,

Janowski Jan 36, 407

Janseniusz Korneliusz 144,

Jantos Małgorzata 569, 571, 577,

Jaroszewicz Piotr 208,

Jaroszyński Piotr 179,

Jaruzelski Wojciech 24 – 25, 28 – 30, 85, 158, 200 – 201, 207 – 210, 256 – 257, 266, 270, 294, 298, 368, 370, 390 – 396, 398 – 403, 405 – 408, 541,

Jasienica Paweł 282,

Jasiobędzki Wiesław 44, 49, 54

Jasiński Piotr 36 – 37,

Jastrzębski Dominik 396,

Jaworowicz Elżbieta 181, 185, 414 – 415, 433, 462, 467

Jedliński Jerzy 575, 577,

Jeziorny Lech 234,

Jeziorowski Wojciech 503 – 504, 506,

Jurczak Stefan 227, 575,

Jurczyk Marian 158,

Jurek Marek 101, 282,

Juszkiewicz Jacek 472, 483, 506

 

Kaczmarek Robert 27, 35 – 37, 39, 50, 225 – 245, 250, 252 – 254,

Kaczyński Jarosław 32, 262, 283, 406, 447,

Kaczyński Lech 258 – 262, 283, 299

Kaczyński Zygmunt ks. 116, 299,

Kadzidłowska Katarzyna 107,

Kádár János 395,

Kaleta S. 43,

Kaleta Zenon 565,

Kalwin Jan 144,

Kałuziński Andrzej 44, 200,

Kandefer Marcin 450 – 451,

Kania Stanisław 206 – 210,

Kant Immanuel 142, 146, 214 – 216, 340, 351, 353, 570,

Kapcia Józef ks. 382,

Kapuścik Edward 200, 305, 309 – 310,

Karkosza Henryk 231, 251,

Karnowski Michał 261, 379,

Kawalec Anna M. 235,

Kawecki Janusz 178,

Kąkol Kazimierz 31,

Kasprzycki Tadeusz 114,

Kennedy John F. 373 – 374,

Kepler Johannes 171, 289,

Kępiński Antoni 99, 174,

Kęskrawiec Marek 421,

Kielanowski Jan 283,

Kinaszewski Adam 259 – 260,

King Martin Luther 370, 374,

Kisielewski Stefan 173,

Kiszczak Czesław 257, 402, 408, 411,

Klamann Piotr 551, 554 – 555,

Klawek Aleksy 174,

Klich Bogdan 380,

Klonowicz Zdzisław 36,

Klemens XIV papież 77,

Klemensiewicz Zenon 173 – 174,

Kimlicka Will 340,

Klimowicz Paweł 184, 423, 427 – 428, 435 – 436, 

Kluska Roman 415, 452,

Kłeczek Zdzisław 493 – 495, 497 – 498, 502, 512, 515,

Kłósak Kazimierz 174,

Kmetko Karol bp 85,

Koc Adam 114, 120,

Kociołek Adam 487 – 488,

Kocurek Bartłomiej 571,

Kolbe Maksymilian o. 85 – 86, 98 – 99, 282,

Kolanko Jan 119 – 122,

Kołaczkowski Stefan 174,

Kołodziejczyk Piotr 411,

Kołakowski Leszek 13, 15 – 16, 20 – 23, 59, 64, 66, 68, 75, 99, 103, 124 – 133, 142 – 144, 147, 159, 171 – 173, 197 – 198, 283, 288 – 289, 292 – 293, 296, 318, 519 – 520,

Koneczny Feliks 65,

Konarski Stanisław o. 78,

Kopernik Mikołaj 78, 164, 169 – 171, 175, 282 – 283, 289, 520,

Koperski Stanisław 223, 302,

Korczak Janusz 89, 99, 544,

Korek Piotr 417,

Kortas Grzegorz 489, 491 – 492, 496, 504,

Kosior Bolesław 427, 435, 530,

Kosmala Piotr 85,

Kościelniak Zdzisław 46, 201,

Kośmider Bogusław 456 – 457, 556 – 557, 559 – 560, 562, 566 – 567, 570 – 574, 576 – 580,

Kościuszko Tadeusz 283,

Kotarbiński Tadeusz 91, 170, 172 – 175, 292, 299, 324, 520,

Kotlarski Leszek 456, 458,

Kotlinowski Marek 416, 468,

Kotłowski Tadeusz 123,

Kott Bogusław 397,

Kowalik Tadeusz 137,

Kozak Wojciech 472,

Kozakiewicz Mikołaj 404,

Kozioł Artur 471, 473, 507 – 508,

Kozłowski Krzysztof 410 – 411, 540

Kracik Jan ks. 68, 85 – 87, 104,

Krajski Stanisław 282 – 283,

Kramarczyk Adam 233, 249,

Krasicki Ignacy bp 78,

Kraus Janina 179

Krąpiec Mieczysław A. 146,

Kritiasz 348, 355,

Kruczkowski Leon 50,

Krupiarz Władysław 227,

Krzywoń Roman 227,

Ksenofanes 172, 217 – 218,

Kubiak Hieronim 391 – 392, 402,

Kubiak Zygmunt 331, 334 – 335,

Kublik Agnieszka 534,

Kubowicz Paweł 497,

Kubowicz Stefan 257,

Kuczera Jerzy 225, 230,

Kuczyński Waldemar 32, 45, 136 –137, 210, 409, 546 – 547,

Kuhl Krzysztof 485

Kukliński Ryszard 297 – 298,

Kukołowicz Romuald 135, 137, 159 – 160,

Kulerski Wiktor 408,

Kulig Andrzej 449,

Kulikowski Janusz 44, 49, 309,

Kumor Bolesław ks. 104 – 105,

Kurczewski Jacek 284,

Kuroń Jacek 12, 16, 35, 136 – 138, 209, 232, 247, 250, 399 – 400, 405, 407 – 408,

Kurowski Stefan 178,

Kursa Magdalena 413, 557,

Kusz Ewa 34,

Kuś Stanisław 227,

Kuzaj Lesław 227, 244, 383,

Kwaśniewska Jolanta 397,

Kwaśniewski Aleksander 286, 295 – 296, 298, 373, 396 – 397, 402, 533,

Kwiatkowski Eugeniusz 113 – 114,

Kwiatkowski Franciszek ks. 95 – 96, 110,

Kwiecień Bożena 573,

 

Lassota Józef 230, 249, 383, 449, 459, 463 – 464, 466 – 467, 517, 575 – 576, 578,

Lambruschini Ligi kard. 104,

Lamenais Felicite ks. 104,

Langowski Michał 48 – 49, 161, 200, 223, 256, 286, 303, 305,

Lefebrve Marcel abp 104, 156,

Legatowicz Aleksander 179,

Leja Grażyna 435,

Lemberger Marek 309 – 310,

Lenin Włodzimierz 74, 124, 129 – 130, 174, 240, 246 – 247, 251, 279 – 280, 289, 362, 365 – 367, 369, 370, 399,

Leon XIII papież 79 – 82, 88, 155 – 156,

Leskiewicz Wacław 37,

Leśniak Tadeusz ks. 379,

Leśny Marian 478,

Lewandowski Piotr 575,

Lewicki Zbigniew 227,

Lewiński Jerzy 445,

Levitt Artur 422,

Lincoln Abraham 279,

Lipiński Adam 444, 447,

Lipiński Edward 173, 283,

Lipski Jan Józef 173, 186, 223, 281 – 286, 399,

Lis Bogdan 135, 391,

Lisowski Franciszek bp 90

Lityński Jan 240,

Litwin Krzysztof 276,

Lubieniecki Józef 407,

Luter Marcin 80, 370,

Lykofron 335, 341 – 343, 359 – 360,

 

Łączkowski Wojciech 535 – 536,

Łętowska Ewa 284 – 285,

Łopata Antoni 17, 26, 34 – 35, 37, 39, 42 – 45, 49, 53 – 56, 59 – 64, 76, 160 – 162, 169 – 170, 172 – 173, 175, 179 – 183, 185 – 186, 190, 201, 204, 210 – 211, 218 – 219, 223 – 225, 236, 256 – 258, 262, 264, 267, 269 – 272, 275, 281, 287, 303 – 306, 308, 310 – 311, 462 – 465, 467 – 471, 473, 476, 481, 483 – 486, 493, 501, 503, 506, 515 – 517,

Łopatka Adam 71,

Łopuszański Jan 179,

Łuczak Aleksander 407,

Łukaszewicz Wanda 52, 111 – 112, 300 – 301,

Łukaszczyk Mieczysław ks. 381 – 382, 386 – 387,

Łukawiecka Żdana 249,

Łypacewicz Krzysztof 269,

Łysenko Trofim D. 128 – 129,

 

Macchi Angelo o. 178,

Macharski Franciszek kard. 379 – 380, 382, 384 – 385, 403,

Maciszewski Seweryn 117, 119, 122,

Magee Brian 437,

de Maistre Józef 100 – 101,

Maj Agnieszka 489,

Majchrowski Jacek 180 – 181, 183, 412 – 417, 419 – 421, 423 – 426, 428, 430, 432 – 434, 437, 444 – 445, 447 – 448 – 455, 458 – 465, 468, 516 – 517, 525, 557, 562, 568 – 570, 572, 578, 580,

Majchrowski Krzysztof 402,

Majdzik Ryszard 227, 230 – 232, 235, 238, 241, 243,

Makowski Jarosław 298 – 299, 379, 526, 545 – 546,

Malanowski Andrzej 44 – 45, 49, 53, 56, 76, 182, 201, 219, 223, 256, 262 – 263, 267 – 269, 271, 279, 281, 284 – 287, 304 – 305, 308 – 310,

Maleszka Lesław 226, 229 – 231, 239, 242 – 243, 251, 386, 539 – 540, 542 – 543, 546 – 548,

Małachowski Aleksander 282,

Małysiak Albin bp 379,

Mancewicz Stanisław 548 – 549,

Mannheim Karl 65,

Mao Tse-tung 58 – 59, 68

Marecki Józef ks. 378,

Marek Zdzisław 386,

Maritaine Jacques 26,

Marks Karol 124, 174, 279 – 280, 328, 369, 371, 579,

Marr Nikołaj J. 124, 129,

Marusarz Helena 84, 184,

Marx Wilhelm 123,

Marzec Piotr 231, 235,

Maskin Eric 552,

Masny Andrzej 488,

Massalski Ignacy bp 78,

Materski Edward bp 282, 284, 385,

Mauersberg Stanisław 34,

Maziarski Wojciech 284,

Mazowiecki Tadeusz 26, 32, 45, 135 – 137, 260, 269, 285, 395 – 396, 408 – 409, 411,

Mazur Jan o. 153,

McCain John 562,

Melcer Albin 264, 267, 268, 271,

Mendel Gregor 128

Merkel Jacek 70, 258 – 261, 264,

Messner Zbigniew 390, 396 – 397,

Miąso Józef 122,

Micewski Andrzej 159,

Michalik Józef 297, 299,

Michalski Konstanty ks. 174,

Michalski Marian 174,

Michałowicz Mieczysław 91 – 92,

Michnik Adam 12, 16, 31, 84, 98 – 99, 133, 136 – 138, 158, 160, 169 – 170, 173, 205, 208, 209 – 210, 223, 240, 247, 250, 276, 282 – 283, 295, 298, 362, 369, 372, 391, 399 – 401, 405 – 409, 533, 547 – 548,

Mickiewicz Adam 145,

Miecznikowski Stefan o. 383,

Migacz Katarzyna 17, 180 – 183, 412 – 413, 420, 424 – 425, 430, 433 – 434, 437 – 445, 450 – 456, 460 – 466, 469 – 470, 517 – 518, 520 –521, 525, 532, 555 – 556, 559 – 562, 564 – 566, 571 – 575, 577 –578, 581,

Migacz Marcin 434,

Migda Jan 477 – 478, 484, 503 – 504,

Miklasiński Andrzej 242,

Mikołajska Halina 223, 381,

Mikoś Tadeusz 477, 481, 498, 500 – 503, 505,

Milewicz Ewa 540, 547,

Milewski Jerzy 70,

Milczanowski Andrzej 410 – 411,

Miller Jerzy 484, 494, 499, 514,

Miłkowski Andrzej 286, 408,

Miłosz Czesław 99, 183, 524,

Miodowicz Alfred 278,

Miodowicz Konstanty 234, 278,

Misztal Wiesław 427,

Miśkowiec Paweł 238,

Miškovič Alojz ks. 84,

Moczulski Leszek 234, 391,

Modzelewski Karol 46,

Modras Ronald 87 – 94, 96 – 98, 108, 109, 111, 324, 522,

Mojek Wacław 237,

Mojek Zbigniew 237,

Morawski Marek 228,

Morawski Stefan 197,

Morgan Thomas 128,

Mościcki Ignacy 113 – 114, 119,

Mouniere Emanuel 26,

Mrożek Sławomir 20 – 21,

Mrówczyński Zbigniew 235,

Musiał Filip 378,

Musiał Stanisław ks. 83, 154, 178, 184, 384, 525 – 526, 539, 544,

Musioł Paweł 117, 119 – 120,

Mussolini Benito 83, 90,

Mytnik Halina 227 – 229, 242,

Myszor Jerzy ks. 536,

 

Napoleon cesarz 104,

Narożnik Jan 234,

Narutowicz Gabriel 94, 522,

Nałęcz Maciej 55,

Nawrocki Michał 284,

Nawrocki Jerzy 61, 198, 201,

Newman John H. kard. 169,

Newton Izaak 171, 289,

Ney Roman 36 – 37, 228 – 229,

Nęcek Robert ks. 529, 532,

Niebuhr Helmut Richard 140,

Niedziałkowski Mieczysław 115,

Niemczyk Jacek 498,

Niewodniczański Jerzy 34, 140, 305, 306, 309 – 310,

Nietsch Kazimierz 174,

Nirski Wit 434 – 435,

Novak Michael 147,

Nowak Jerzy Robert 178, 407,

Nowak Stanisław 105 – 107,

Nowicki Andrzej 227,

Nowicki Marek 276, 281, 284 – 285,

Nowicki Zygmunt 122,

Nowina Konopczyna Halina 179,

 

Obama Barack 562,

Obirek Stanisław 298, 539, 541 – 546,

d'Obyrn Kajetan 571,

Odorczuk Piotr 480, 486, 499,

Okarmus Józef 230, 237, 241,

Oklejak Andrzej 416, 455 – 456, 459 – 460, 468,

Olejnik Monika 534, 547,

Oleksy Maria 397,

Olesiak Kazimierz 405,

Olszewski Jan 45 – 46, 173, 186, 260, 282,

Olszewski Michał 474, 478 – 479, 491 – 493, 509, 516,

Onyszkiewicz Janusz 399,

Orski Marcin 226 – 227,

Orwell George 345,

Orzeszkowa Eliza 279,

Osiatyński Jerzy 76, 170, 172, 186, 200, 309,

Osika Jan 267, 268 – 269, 271, 305, 309 – 310,

Osmenda Łukasz 567, 569, 571,

Ossowski Andrzej 34, 228, 305, 518,

Ossowski Stanisław 282,

Ostachowicz Jerzy 227,

Oswald Lee H. 374,

Owiński Adam 267,

 

Pakoński Krzysztof 227,

Pampuch Marek 463, 470,

Pankiewicz Lech 498,

Parda Janusz 565,

Parmenides 217 – 218,

Parys Jan 186, 200, 308 – 309,

Pascal Błażej 143 – 144,

Pastusiak Longin 373 – 374,

Paszyński Aleksander 408,

Patena Marta 571,

Paxton Robert 314 – 315,

Pawełek Łukasz 435,

Pavelić Ante 83,

Pedersen Olaf 169,

Pelagiusz 142,

Pelowski Wojciech 454, 533,

Perykles 217, 335, 348 – 349, 351 – 352, 360,

Petain Philippe 83

Piasecki Bolesław 84, 119, 281 – 282,

Piekarz Tadeusz 227, 234, 383,

Pieronek Tadeusz bp 78, 101, 169, 296 – 297,

Pierzchała Janusz 231, 234, 238, 251,

Pigoń Stanisław 174,

Pilch Józef 230, 232, 234, 237, 239, 241,

Piłat Bartosz 494, 503, 572, 505 – 506, 510, 512, 568, 572,

Piłat Kazimierz 44, 48 – 49, 55, 200, 223, 256, 287 – 288, 303, 305, 307 – 310,

Piłat Poncjusz 31, 50, 172, 315, 357,

Piłsudski Józef 14, 93 – 94, 112 – 113, 119, 307, 522,

Pindar 217 – 218,

Pipes Richard 317,

Pitera Julia 415,

Pitus Wiktor 397,

Pius IX papież 78 – 79, 296,

Pius X papież 78, 80 – 83, 105,

Pius XI papież 78, 87, 95, 101, 110,

Pius XII papież 78, 148, 150 – 153, 211,

Piwowarski Władysław ks. 178,

Platon 9, 11, 100, 182, 214, 217 – 218, 326 – 330, 333 – 343, 345 – 360,

Pluta Władysław 200,

Polkowski Jan 250, 575,

Połomski Jerzy 571,

Poniatowski Józef książe 283,

Poniatowski Michał bp 78,

Popowicz Maria 49,

Popper Karl R. 9, 16, 65, 171 – 172, 213 – 218, 292 – 294, 325, 328 – 330, 333 – 338, 341 – 345, 348 – 350, 352 – 354, 356 – 361, 431, 437, 520, 570,

Porożyńska Sylwia 484, 487, 501 –503, 506,

Potocki Andrzej 237, 241,

Potoczek Wacław 34,

Pożoga Władysław 391 – 393, 395, 400, 402, 405, 408,

Protagoras 217, 326, 355,

Prusek Tomasz 557,

Przeciszewski Marcin 536 – 537,

Przykucki Marian bp 403,

Przywara Danuta 284,

Ptaszkowski Kazimierz o. 383,

Pużak Kazimierz 115,

Pyjas Stanisław 35, 230, 385, 386, 387, 539, 540, 546, 547,

Pylak Bolesław bp 403,

 

Rachwał Stanisław 434, 455, 532, 557, 570,

Radwan-Ballada Małgorzata 451, 455, 461, 524 – 525, 527 – 528, 532, 568, 571, 577,

Rajkiewicz Antoni 200,

Rahner Karl 148, 150 – 151, 338, 543,

Rakowski Mieczysław F. 8, 24 – 25, 27 – 31, 47, 50, 54 – 56, 187, 199, 200 – 205, 207 – 208, 220, 311, 390, 396 – 400, 402 – 404, 409 –410,

Ratajczak Jadwiga 276,

Ratzinger Joseph 87, 153,

Rawls John 340, 343,

Rdesiński Filip 448, 459, 460, 461,

Religa Zbigniew 404,

Resich Zbigniew 62 – 64,

Rodziński Stanisław 276,

Rogalska Krystyna 45, 49, 200, 224,

Rogier Luis J. 105,

Rogóż Marek 514, 515,

Rolicki Janusz 206 – 208,

Roliński Adam 226, 227,

Rokita Jan M. 278, 378 – 380, 408, 410, 416, 432, 449, 468,

Romaszewska Zofia 380,

Romaszewski Zbigniew 380, 399,

Roszkowski Wojciech 116, 174,

Rousseau Jan J. 295,

Rozmarynowicz Andrzej 236 – 237, 241,

Rozwadowski Józef bp 393,

Różewicz Tadeusz 118,

Różycki Ignacy 174,

Rudnicki Adolf 173,

Rulewski Jan 46, 218, 238,

Rurański 27,

Rusek Wiesław 245, 250,

Rusinek Stanisław 259 – 261, 264, 267, 269, 271,

Russel Bertrand 293,

Rutkowski Jerzy 114,

Ryba Władysław 227,

Rybicki Aram 259, 260,

Rydz-Śmigły Edward 113 – 114,

Rydzyk Tadeusz o. 178,

Rysiak Gwidon 55 – 57, 59, 309,

Ryżkow Nikołaj 368,

Rzepliński Andrzej 284,

 

Sadecki Jerzy 311, 548,

Sadowski Zdzisław 397,

Sakowski Krzysztof 568, 572, 580,

Salamucha Jan 174,

Sapieha Adam kard. 89, 92, 110, 388,

de Sauvigny Guillaume 105

Savonarola Hieronim 68, 547,

Schaff Adam 174,

Schindler Oscar 183, 413, 425 – 428, 430, 446, 523 – 525, 569 – 570, 573,

Schoen Tomasz 231,

Sekuła Ireneusz 396,

Semenenko Piotr o. 82,

Semka Piotr 294 – 295, 539,

Sepioł Janusz 183 – 184, 425 – 428, 447 –  448, 569, 572,

Seremak Jerzy o. 383,

Seweryński Michał 71, 76, 160, 200, 303 – 304, 306, 309 – 311,

Siciński Michał 228 – 229,

Sidor Jerzy 238, 241,

Sidorowicz Jarosław 454, 573,

Siedlar Adam 267,

Sieja Elżbieta 571, 577,

Sienkiewicz Andrzej 135,

Sierakowski Wojciech 221,

Sierotwińska Maria 231, 234, 243, 244, 249,

Sikora Jan 477,

Sikora Wacław 227, 249, 251,

Siła-Nowicki Władysław 260,

Simon Jan 264, 267 – 268,

Siwiec Marek 35, 37, 59, 397,

Skaliński Marek 34,

Skalny Andrzej 178,

Skoczylas Ludwik 109 – 110,

Skowron Grzegorz 578,

Skowronek Alfons ks. 151,

Skworc Wiktor bp 537,

Skworcow-Stepanow Iwan 127,

Sławek Walery 113,

Sławoj-Składkowski Felicjan 114, 117, 120 – 121,

Słonimski Antoni 170, 173, 283,

Słoniowski Łukasz 444, 449,

Słowik Andrzej 135, 158,

Sługocka Helena 223,

Smagowicz Jacek 235,

Smith Adam 66 – 67

Smolikowski Paweł o. 82, 100,

Sobiecki Jerzy 245,

Sobotka Zbigniew 286,

Sokołów Nachum 95,

Sokrates 9, 11, 172, 330, 332 – 333, 335, 337 – 339, 341, 343 – 344, 348 – 349, 353 – 354, 357 – 358, 361,

Sołtysik Antoni ks. 381,

Sonik Bogusław 226 – 227, 230 – 231, 233 – 235, 240, 244, 249 – 250, 298, 386, 545 – 546,

Sonik Liliana 540, 546 – 547,

Sorys Stanisław 485,

Sowa Andrzej L. 113 – 114,

Spielberg Steven 426, 524,

Spitzer Eliot 548 – 549,

Stalin Józef 58, 74 – 75, 118, 123 – 125, 127 – 131, 139, 149, 174, 364, 366 – 367,

Stachow Józef 445,

Stanaszek Bogdan ks. 536,

Staniszkis Jadwiga 45 – 46, 318,

Starmach Teresa 575,

Stasiński Piotr 447,

Staszic Stanisław 78, 279,

Starczewski Janusz 37,

Starczewski Stefan 284,

Starzak Grażyna 257,

Stawowy Grzegorz 429, 571,

Stec Dorota 227, 243,

Stechnij Wacław 414 – 417, 449, 452 – 455, 457 – 459, 461 – 463, 467 –468,

Stefański Stanisław 257,

Stelmach Bogdan 264,

Stelmachowski Andrzej 309, 399, 408,

Stempowski Stanisław 283,

Stepinać Alojzij bł. 83,

Stiglitz Joseph. E. 420, 422, 424 – 425, 431, 548, 551 – 552, 562,

Stokłosa Henryk 405,

Stomma Stanisław 408,

Stone I. F. 361,

Stoszko Adam 178 – 182, 185, 460 –461, 473,

Strzelecki Jan 45, 137, 159,

Strzembosz Adam 222,

Strzeszewski Czesław 67,

Suberlak Tadeusz 288,

Sucharski Marek 381, 387,

Suchocka Hanna 186,

Sularz Paweł 184, 428 – 429, 436, 533, 556 – 557, 561, 565, 567 – 571, 573, 577,

Stankiewicz Ewa 540, 548,

Syryjczyk Tadeusz 37, 39, 227,

Szacki Jerzy 325, 327,

Szaniawski Klemens 8, 192, 193, 198, 283, 284,

Szarek Tadeusz ks. 537,

Szczepański Andrzej 474, 477 – 478, 483, 486 – 496, 500, 504, 511 – 512, 515,

Szczepański Jan J. 99, 170, 274,

Szczęśniak Danuta 575,

Szczypiński Tomasz 367,

Szewardnadze Edward 367,

Szkaradek Andrzej 575,

Szmajdziński Jerzy 397,

Sznarbachowski Włodzimierz 90,

Szolem-Alejchem (właść. Szolem Rabinowicz) 85,

Szostkiewicz Adam 541 – 544,

Szostakiewicz Dymitr 126,

Szybist Andrzej 489,

Szymański Aleksander 223 – 224,

Szymański Antoni ks. 96,

Szynwaldzki T. 95,

Szyszka Albin 200, 201, 202,

Szwed Anna 226, 230 – 231, 234 –235, 238, 248, 250 – 251,

 

Świętosławski Wojciech 114, 117, 119 – 121,

Środoń Jan 39,

 

Tacyt 279

Tajduś Antoni 479, 481,

Tajster Jan 435,

Tarski Alfred 170 – 172, 292, 520,

Tatarkiewicz Władysław 112, 174,

Theodorikas Urszula 423,

Thälmann Ernst 123,

Thetschel-Zgud Maria 227,

Terlecki Ryszard 183, 305, 533, 547,

Tertulian  144,

Thoreau David 295,

Tischner Józef ks. 8, 16, 19, 20 – 23, 25 26, 28 31, 50, 78, 84, 98 100, 102, 133, 136, 147, 149 150, 158 160, 169 170, 173, 188 189, 198, 208 212, 218, 222 223, 283, 290, 385, 533,

Tiso Józef ks. 83 –  85, 184,

de Tocquewille Alexis 438 – 439, 442, 519,

Toczek Tadeusz 34,

Tokarczuk Ignacy bp 393,

Tomasz z Akwinu św. 147, 338,

Tomczak Witold 179,

Trąba Mikołaj bp 522,

Trela Jerzy 533,

Trynkowski Jan 190, 200, 224, 256, 262 – 264, 267 – 269, 271, 308, 310,

Trzeciak Stanisław ks. 86, 92, 98, 108, 110 –111,

Trzeciakowski Witold 408,

Trzmiel Tadeusz 428 – 429,

Trzósło Andrzej 472, 483 – 484, 490, 493 – 494, 498, 500, 505, 508, 510, 515 – 516,

Turowicz Jerzy 96, 173,

Tusk Donald 481, 483 – 484,

Tyszkiewicz Stanisław 137,

 

Ujejski Andrzej 308 – 309,

Urban Jacek ks. 536,

Urban Jerzy 261, 270, 294, 391 – 393, 395, 397, 400, 402, 405,

 

Wach Małgorzata 434,

Wachowski Mieczysław 258 – 262,

Waltoś Stanisław 43, 309 – 310,

Wanic Piotr 418,

Warren Earl 373 – 374,

Wałęsa Lech 26, 28, 32, 46, 54, 135 – 138, 159, 209, 219, 222, 224, 234, 238, 240, 246 – 247, 257 – 259, 261 – 264, 267 – 270, 272, 285, 304, 377, 380, 390 – 395, 399 – 400, 405, 407 – 409, 411,

Wasilewska Wanda 115, 117 – 118, 121,

Ważyk Adam 173,

Weigel George 153, 296,

Wenda Jerzy 227,

Whitehead Alfred N. 146 – 147

Wicher Władysław 174,

Wielgus Stanislaw 535 – 536, 538,

Wielowieyski Andrzej 137, 395, 408,

Wieluński Andrzej 162,

Wiktor Adam o. 383,

Wildstein Bronisław 386, 539 – 541, 545 – 546,

Wilczek Mieczysław 396,

Wiśniewski Marian ks. 108,

Witczak Stanisław 227,

Witkowska S. 203

Witwicki Władysław 91, 327, 337 –339, 341 – 345,

Włodkowic Paweł 521 – 522, 524,

Włoka Piotr 36 – 37,

Woda Wiesław 435, 487 – 488,

Wojciechowski Dariusz 512, 515–516,

Wojciechowski Kazimierz 33 – 34,

Wojtyła Karol 21 – 22, 31, 78, 85, 101 – 102, 145, 153, 157, 174, 176, 177, 207 – 208, 218, 272, 275, 295, 298, 367, 385, 393, 519, 522, 524, 537, 545,

Wojtysiak Jacek 148, 150,

Wolny Jan 37,

Wolter 214,

Woronicz Jan Paweł abp 78,

Woźniakiewicz Jerzy 571,

Wójcicki Antoni 111, 117,

Wójcik Marian o. 86,

Wróbel Adam 227,

Wróblewski Andrzej 396, 397,

Wrzodak Zygmunt 299,

Wycech Czesław 120,

Wyganowska Bożena 417,

Wyka Kazimierz 173 – 174,

Wyrobiec Leszek Piotr 243,

Wyszyński Stefan kard. 29 – 31, 99, 134 – 135, 137, 139, 159, 205 – 209, 377, 535,

 

Vorgrimler Herbert 151,

 

Zabiegalik Stefan 67,

Zaciura Jan 200, 256, 286, 287, 305,

Zając Ewa 226 – 227, 378,

Zając Marek 297,

Zalewski J. 43,

Zaniewski Mieczysław 227 – 228,

Zańko Dorota 98, 149, 283 – 284, 296, 437,

Zaremba Antoni Zygmunt 243,

Zaremba Piotr 262, 283, 299,

Zarębski Zbigniew 472 – 479, 483 –495, 498 – 500, 504, 506 – 508, 510, 512 – 514,

Zawada Stanisław 225, 247, 248,

Zdebski Janusz 184,

Zieliński Adam 404,

Zieliński Andrzej 148, 150,

Zieliński Zygmunt 77, 104 – 105,

Zięba Stanisław 571,

Zimorowicz Zenon 91,

Ziółkowski Janusz 407,

Zoll Andrzej 178, 306, 309,

Zorski Paweł 426, 571 – 572, 577,

Zubatow Sergiusz 317,

Zuber Andrzej 474, 476, 483, 493, 511,

Zyndram-Kościałkowski Marian 114,

Zwoliński Andrzej ks. 153, 380 – 383, 387, 531,

 

 

Żakowski Jacek 19, 21, 31, 84, 98, 133, 136, 150, 158, 160, 170, 173, 208, 210, 222 – 223, 283, 533,

Żdanow Andriej 126,

Żłobińska Małgorzata 243,

Żmigrodzki Zbigniew 178,

Żółtek Stanisław 117,

Żórawski Michał 264, 267 – 268, 271

Życiński Józef abp 78, 98, 146 – 149, 169, 283 – 284, 294  297, 299, 437, 533 – 539, 545,