www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

 

PROPAGANDA

I JEJ WROGOWIE

AUTONOMIA NAUKI I KORPORACJE

ZNP – NAUKA W OSTATNIEJ DEKADZIE PRL

PROPAGANDA W III RP

 

 

WSTĘP

… po 1989 r. w Polsce zwyciężyła nowoczesność (mniej ludzie a bardziej ich idee – wolnomyśliciele lat 80. na ogół nie dochodzili do władzy, natomiast rządzący przejmowali ich idee). Stwierdzenie, że zwyciężyła nowoczesność, burzy pewien stereotyp mówiący, że w czasach PRL były tylko dwie liczące się siły: Partia i Kościół. (…)

Sukces wolnomyślicieli, jego wielkość i znaczenie, widoczne jest tylko przy użyciu metod badania historii idei. Metoda ta polega np. na tym, że zadajemy sobie pytanie, kto najwcześniej zaczął głosić idee, które zwyciężyły po roku 1989, kto popierał je u zarania, a kto zwalczał i ostatecznie, kto i kiedy zmienił swoje myślenie, jeśli dzisiaj prawie wszyscy te idee popieramy. Polska po II wojnie światowej była izolowana od świata. Zmiany dokonywane na Zachodzie, także w Kościele katolickim docierały do naszego kraju z dużym opóźnieniem i wybiórczo. Kościół na Soborze Watykańskim II, pod wpływem osiągnięć demokracji liberalnej i moralnej klęski jej przeciwników, pogodził się z nowoczesnością. Nie znaczy to jeszcze, że w tym momencie Kościół polski stał się głównym propagatorem walki o wolność myślenia. Można zaryzykować, że tak jak Kościół powszechny nie zmieniłby się bez pomocy świata, tak Kościół polski tkwiłby długo w swym zamknięciu, gdyby nie polscy wolnomyśliciele. To oni głównie zmieniali mentalność zarówno ludzi Kościoła, jak i Partii. Jeśli w naszym podejściu do przeszłości zwycięży historia wydarzeń, a nie idei, to wówczas w pamięci narodowej pozostanie niewiele miejsca dla tych, którzy duchem swych idei zmieniali oblicze polskiej ziemi. …

więcej

 

 

 

SPIS TREŚCI

…WALKA O NEUTRALNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWĄ POLSKICH SZKÓŁ

Walka Kościoła katolickiego z wolnością myślenia i autonomią nauki ……

Przedwojenne starcie ZNP z klerykalizmem……

Stosunek międzywojennego ZNP do komunizmu……

Status nauki w komunistycznym totalitaryzmie ……

Kościół i Partia – pluralizm osłabiający totalitaryzm ……

Wolnomyśliciele w obronie wolności myślenia ……

Kryzysy ideologiczne w Partii ……

Modele relacji religia – kultura ……

Rewolucja w Kościele – uznanie autonomii Świata w odkrywaniu uniwersalnych wartości ……

Podobieństwa i różnice światopoglądowe pomiędzy „Solidarnością” a ZNP-Nauka ……

Porozumienie pomiędzy ZNP a Kościołem – wspólna walka o neutralność światopoglądową szkoły ……

ZNP-Nauka – liberalizm katolicki i lewica laicka ……

Teoretyczny stosunek do światopoglądowej neutralności państwa wicepremiera M. F. Rakowskiego ……

więcej

 

INDEKS NAZWISK

 

…Kołakowski Leszek … Łopata Antoni … Malanowski Andrzej … Maleszka Lesław (TW „Tomek”) …

więcej