Kraków 2008-03-26

Mirosław Gilarski

Radny Miasta Krakowa

 

INTERPELACJA

w sprawie polityki zagranicznej wobec USA i Chin

ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw człowieka

 

W sprawie polityki amerykańskiej w Iraku Pan Prezydent J. Majchrowski stwierdził na łamach „Gazety Krakowskiej” m.in.:

 

„Watykan wydał oświadczenie, że przywódcy amerykańscy, biorąc na siebie wielką odpowiedzialność, staną przed sądem historii. Jako prawnik mam nadzieję, że nie tylko. Przykład Norymbergi napawa optymizmem"

 

Szanowny panie Prezydencie,

W stosunku do przywódców USA wyrażał Pan nadzieję, że zostaną oni ukarani nie tylko przez historię. Szanując Pana zdanie w sprawie USA, aczkolwiek mam odmienne – proszę o wyrażenie opinii na temat łamania praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej? Czy również wyraża pan nadzieje, że Przywódcy ChRL staną nie tylko przed sądem historii, ale także przez Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości?

 

Milczenie Pana Prezydenta J. Majchrowskiego w sprawie łamania praw człowieka w Tybecie, po ostrej wypowiedzi dotyczącej przywódców USA, może spowodować wrażenie, że Krakowem rządzi Prezydent, który wyniósł jeszcze z czasów PRL niechęć do USA i szczególną wyrozumiałość dla przywódców komunistycznych państw łamiących prawa człowieka.

 

Proszę Pana Prezydenta o przywrócenie odpowiednich proporcji w dokonywanych przez Pana ocenach.