www.rzeczprawa.eco.pl

 

 

Kraków 2008-03-26, Sesja Rady Miasta Krakowa

 

Radna Katarzyna Migacz:

 

 

Oświadczenie w sprawie gestu radnego Mirosława Gilarskiego

wyrażającego solidarność z Tybetem

 

W trakcie interpelacji radnego Mirosława Gilarskiego dotyczącej łamania praw człowieka w ChRL na sali obrad panował śmiech. Nie wiem, z czego się śmiano. Mam nadzieje, że z Prezydenta J. Majchrowskiego, który spotyka się z przywódcami ChRL, a z drugiej strony wyraża nadzieje, że przywódcy USA staną przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Pragnę podziękować radnemu Mirosławowi Gilarskiemu za interpelację, a zarazem przyłączyć się do tego skromnego gestu solidarności z Tybetem.

 

 

 

INTERPELACJA radnego M. Gilarskiego